Sjöströms förlorade «Judaspengar» funnen i ParisVictor Sjöström Judaspengar, en fyrtio minuter lång film om fattigdom och arbetslöshet, vådaskott och förräderi, såg världens ljus 1915. Svenska dagbladet skrev då att filmen «står på höjden av vad filmdramatiken kan bjuda och som under Victor Sjöströms konstnärligt genomtänkta regi kommer mästerverket mycket nära». 

Filmen har länge ansetts förlorad för eftervärlden. Men häromdagen meddelade franska CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, att en schweizisk kopia påträffats i de franska filmarvssamlingarna. Enligt Svensk filmdatabas tyder Judas pengars bildset på «att det var en film med ovanligt många exteriörer – och dessutom ovanligt vackert ljussatta interiörer». Snart lär det ges möjlighet att se om det finns fog för påståendet.

Av Jon Asp 6 okt. 2017