Bio.se ska visa på alternativ bortom monopolet

«Det är inte sunt när endast en sajt och en kedja har den ställning som den har i dag. På bio.se lyfter vi andra biografer, och vi vet att det kommer ge dem ökade besök.»

Biografcentralens Jens Lanestrand lägger ut texten om en ny plattform som redan samlar över hundra oberoende biografer runt om i landet.Medan det svenska biografutbudet koncentreras – ägarstrukturen och filmutbudet – rör det på sig bland filmens gräsrötter. Med bio.se vill Biografcentralen samla landets oberoende biografer under ett gemensamt paraply, för att vägleda åskådaren till ett mer mångfaldigt och omväxlande utbud än vad som kanske framgår för allmänheten. I skrivande stund har över 120 biografer över hela landet anslutit sig till plattformen.

POV har pratat med Jens Lanestrand, verksamhetsledare på Biografcentralen och drivande bakom satsningen.

Varför behöver biopubliken bio.se?

Jens Lanestrand:

«Sverige är ett stort biografland med över 400 biografer och anledningarna till att vi bygger bio.se är många och kan variera. För publiken i en storstad, till exempel i Stockholm, behöver biobesökaren i dag surfa in på en mängd olika lokala biografers hemsidor för att se vilka filmer som går utanför sfbio.se. För publiken ute på landsbygden kan det i stället handla om att de missar den enda visningen av den senaste guldbaggevinnaren och helt enkelt missar att den går i grannbyn veckan efter. Bio.se samlar alla Sveriges oberoende biografer och gör det enklare för publiken att hitta både pärlor bland biografer och pärlor bland filmer.»

Vilka är de stora utmaningarna?

«Många biografer runt om i landet har en trogen publik men svårt att nå nya besökare, särskilt yngre. Med bio.se blir det enklare för publiken att hitta filmer och visningar i sin närhet. För svensken i gemen är sfbio.se lika med att gå på bio – detta vill vi ändra på genom att erbjuda ett alternativ där publiken kan upptäcka Sveriges 340 oberoende biografer, charmiga och unika. Fram tills nu har det varit en omöjlighet för biografer utanför sfbio.se att vara starka tillsammans. Med bio.se kommer också distributörerna få ytterligare ett fönster för att marknadsföra och nå ut med sina filmer. Tidigare har en film i stort sett inte ’funnits’ tillgänglig på nätet om inte SF bio eller Svenska bio bokat den. I och med bio.se ges även distributörer ett alternativ vilket vi är övertygade om är viktigt och sunt för branschen i stort.»

Vem riktar sig plattformen främst till?

«När vi arbetat med sajten har vi utgått från biobesökarens perspektiv, vi vet att bio.se kommer att visa på relevant och lättillgänglig information om film och biografer. Men bio.se stärker också biograferna och filmerna. Jag skulle ändå vilja ta i här och säga att det är för branschens intressen – det är inte sunt när endast en sajt och en kedja har den ställning som den har i dag. På bio.se lyfter vi andra biografer, och vi vet att det kommer ge dem ökade besök. I och med vårt projekt har också biografbranschen vaknat upp och fler biografer ser över sin tillgänglighet med förköp på nätet, marknadsföring i digitala kanaler – helt i linje med vad vi velat. Publiken är per automatik från barnsben hänvisad till sfbio.se, med bio.se kan vi lyfta fram mångfalden som finns både med biografer och filmer – och vi väljer att kalla det «biodiversitet». Vi vill får fler att upptäcka att ett biobesök kan vara så mycket mer än ett multiplex – även här i Stockholm finns till exempel biografer som har både själ och historia.»

Vilka står bakom satsningen?

«Initiativet till bio.se kommer från Biografcentralen som är en ideell branschorganisation för biografer som visar kvalitetsfilm. Från början var tanken att skapa en nischad kvalitetsfilmssajt för det trettiotal biografer som i dag visar det så kallade kompletterande utbudet. Dock valde vi efter intervjuer med både biografer och distributörer att 2014 öka scoopet och samla alla 340 biografer som i dag inte syns samlat. Dels för att nisch kan innebära fjärmande eller avståndstagande för den potentiellt större publiken, och för distributören. Till exempel så visas Sameblod på långt fler biografer än dessa 30.»

Jens-Lane.jpg

Vilka är det stora utmaningarna i biolandskapet i dag?

«Som lyfts inte minst i POV så finns flera risker och utmaningar i dag kring mainstreamfilm, svensk film, europeisk film, etcetera. Biograflandskapet utanför sfbio.se är enormt diversifierat, vilket är både en utmaning och en styrka. Vi har under de två åren vi drivit projektet varit i kontakt med närmare 200 oberoende biografer och det är så många som vittnar om samma problem, att till exempel Biografägarförbundet inte bryr sig om de oberoende, att utvecklingen står stilla, att det är svårt att nå nya besökare. Genom bio.se som ett nytt paraply för dessa biografer kommer det att ge många positiva saker, både på kort och lång sikt.»

Bio.se ska finansieras genom en avgift för varje såld biljett. Biografer som har kassasystem, alltså som erbjuder bokning eller förköp, avläggs en förmedlingsavgift om 2,50/2,95 kronor per biljett med början i mars (de tre första månaderna fria).

«Verksamheten vänder sig till cirka femton procent av biografbranschen, vilket omfattar närmare 2,7 miljoner biljetter årligen, 2016 såldes 17,8 miljoner biljetter. Det är en mindre del, men också en viktig del för till exempel större svenska publiksuccéer där En man som heter Ove hade en betydligt större procent av besöken på landsortsbiografer. Sajten är därför viktig för produktion och distribution. Om bio.se bidrar med en tioprocentig ökning av biobesöken innebär det cirka 30 miljoner extra till branschen – det är viktiga pengar för alla led», säger Jens Lanestrand.

Har ni fått många negativa reaktioner hittills?

«Nja, vi har ett par privata biografkedjor som inte vill vara med och betala, i alla fall inte före lanseringen. Förutom priset är de också aningen främmande för att vara en del av ett paraplyvarumärke. Plus att de inte ser någon nytta med förköp, de erbjuder endast förbokning.»

Finns det en risk att avgiften frestar på biografer som redan lider av momshöjningen?

«Momshöjningen är enormt allvarlig och ger konsekvenser, det hör jag varje vecka när jag pratar med biografer. Kanske främst för de privata mindre biograferna, som också är viktiga kulturbärare runt om i Sverige. Ett exempel är den fantastiskt vackra Sagasalongen i Säffle som lägger ner efter nyår, inte enkom på grund av momshöjningen utan också på grund av uteblivna stöd från kommunen. Det är oerhört tråkigt, då entrepenörer som driver biografer är viktiga för både utbud och branschen. I förhållande till det skulle jag vilja säga att bio.se är precis vad branschen behöver, med tanke på den tuffare ekonomiska verklighet som momshöjningen inneburit.»

«Globalt blir biokedjorna allt större och mäktigare. För den svenska marknaden är de oberoende ägarna oerhört viktiga på alla sätt och vis. Vi har för avsikt att utveckla bio.se allteftersom vi får medel och är öppna för att se på koncept som är nya för Sverige, till exempel månadskort på bio, à la Cineville i Nederländerna där åskådaren betalar 200 kronor i månaden för att se samtliga filmer som kedjan visar. Det ger en möjlighet att fylla stolar som ändå står tomma.»

Av Jon Asp 13 dec. 2017