Capitol, Göteborg

Kulturchef efterlyser biografstöd

2017 innebär en ny statlig filmpolitik. Folkets hus och parkers kulturchef Gunno Sandahl efterlyser ett särskilt kvalitetsstöd för biografer.Gunno Sandahl, som suttit med som förhandlare i filmavtalet sedan 1995, oroar sig för att den breda kvalitetsfilmen inte kommer få det lättare med den nya statliga filmpolitiken, som formellt träder i kraft den 1 januari 2017. Specifikt efterlyser han ett riktat stöd för biografer som tar ansvar för kvalitetsfilmen. Så här skriver kulturchefen för Folkets hus och parker bland annat på sin blogg:

...det som saknas är ett direktstöd till biografer som vill ta ansvar för kvalitetsfilm.

«Inom andra kulturområden har vi en kulturpolitik som försöker ta ansvar för att det finns en infrastruktur av teatrar, konserthus, muséer osv. Kulturinstitutioner som inte behöver agera på kommersiella villkor. Inom film- och biografområdet så ser det helt annorlunda ut, med en i första hand kommersiell marknad. Denna SF-marknad är givetvis helt otillräcklig för att utveckla och ta ansvar för att bred film (kvalitetsfilm) kommer ut i hela landet.
Denna fråga har inte det gamla filmavtalet löst och frågan är om en statlig filmpolitik är kapabel att lösa utmaningen.
Det är bra att det finns stöd till teknisk upprustning, utvecklingsstöd,lanseringsstöd med flera stöd, men det som saknas är ett direktstöd (statligt verksamhetsanslag) till biografer som vill ta ansvar för kvalitetsfilm.
En länsteater har både statligt stöd och landstingsstöd så att man kan ha marknadsförare och kommunikatörer. Vilken lokal/regional biograf har en marknadsavdelning? Det behövs en helt ny syn på den lokala biografen som mötesplats för film och kulturupplevelser. Biografer måste få stöd i samma omfattning som teatrar, muséer och musikinstitutioner.»

Läs texten i sin helhet

23 dec. 2016