Sök


Debatt/Perspektiv

Svensk film mot rekorddåligt bioår

Av Jon Asp 25 oktober, 2019

Å ena sidan en överskattning av den egna förmågan, å andra sidan en grav underskattning av publiken