Sök


Debatt/Perspektiv

Pandemin och filmen

Av Tomas Eskilsson 23 april, 2020

Film i Västs Tomas Eskilsson ger sin bild av nuläget och ser in i framtiden


Debatt/Perspektiv

På spaning efter ett nytt biosverige

Av Jon Asp 14 maj, 2020

... eller bara den tid som var före krisen


Debatt/Perspektiv

Svensk film mot rekorddåligt bioår

Av Jon Asp 25 oktober, 2019

Å ena sidan en överskattning av den egna förmågan, å andra sidan en grav underskattning av publiken