Sök


Perspektiv

Kvinnor och politik i Cannes

Av Jon Asp 14 maj, 2019

50 år efter rekordröd festival växlar de kvinnliga regissörerna upp


Perspektiv

Världens sämsta biopublik?

Av Jon Asp 7 december, 2018

I dag inleder Nordisk Film sin bioverksamhet i Sverige. Men går det att blåsa liv i en nästan död kultur?


Perspektiv

Lisa Langseth om kvaliteter som gått förlorade

Av Lisa Langseth 20 februari, 2019

Lisa Langseth ser en viljelös samtid duka under för kraven på effektivisering


Perspektiv

Den filmframtid som kommer

Av Jon Asp 6 april, 2018

En nysatsning på skolbio skulle föda hopp om rörlig bild bortom Netflix


Perspektiv

Klyftorna i svensk film ökar

Av Jon Asp 26 januari, 2018

«Vore det inte hög tid, nu när filmfönstren och plattformarna är så många och varierande, att verkligen bredda tillämpningen i svensk filmpolitik?»


Perspektiv

Lisa Langseth om Det absoluta

Av Lisa Langseth 23 april, 2019

Kan konsten reduceras till en debattartikel eller har den ett högre syfte?


Perspektiv

Kultursverige på väg mot djursholmifiering

Av Jon Asp 23 mars, 2017

«Solsidan» blir långfilm och landets konsthögskolor fortsätter ockuperas av medelklassen


Perspektiv

Teatern borde lära av filmen

Av Jon Asp 26 juli, 2017

Jon Asp har besökt Avignon-festivalen och ser scenkonstens snäva perspektiv upprepa sig


Perspektiv

Arbetarsonens förlorade själ

Av Jon Asp 6 september, 2017

Jon Asp ser klass, geopolitik och svensk nit spela ut sin rätt i kontrasternas film om Borg/McEnroe


Perspektiv

Ingmar Bergman 100 år – ett berörande jubileum?

Av Gunnar Bergdahl 27 september, 2017

Gunnar Bergdahl rörs och upprörs inför 100-åringen Ingmar Bergman


Perspektiv

Kvalitet på undantag

Av Jon Asp 22 december, 2017

Vad är det för maktordning (och kvinnosyn) som vi indirekt stödjer när vi gång efter annan väljer Netflix och SF bio före mindre aktörer, algoritmer före auteurer, det automatiska före det aktiva ?


Perspektiv

Hög tid att släppa fram fler debutanter

Av Jon Asp 12 januari, 2018

...och låter de lokala prospekten nöja sig med (redan alldeles för många) marknadsmiljoner


Perspektiv

Vem tar ansvar för det obehagliga?

Av Jon Asp 7 november, 2018

Fiktionen hamnar på undantag när självcensuren sprider sig till fler av filmens aktörer


Perspektiv

Natt och dimma

Av Jon Asp 6 september, 2018

Alain Resnais film är en evig påminnelse om att kampen mot ondska aldrig får upphöra – och att konsten kan vara en del av den


Perspektiv

Kritiker med problem

Av Jon Asp 3 oktober, 2018

Att vara kritiker i dag handlar om att leva sig in i samhällets stigman och oegentligheter, visa medkänsla i en annars «empatistörd» värld


Perspektiv

Med små medel ända till Croisetten

Av Jon Asp 23 april, 2019

Levan Akins film i Cannes är ännu ett bevis på att svensk film skulle må bra av att blicka utanför gränserna