Sök


Samtal/Eftermäle

Pionjären Pennebaker

Av Jon Asp 4 augusti, 2019

D.A. Pennebaker är död – Jon Asp träffade regissören kort före 2013 års heders-Oscar