TriArt Film initiativtagare till POV

TriArt Film lanserar en ny oberoende filmtidskrift för att höja temperaturen i den svenska filmbevakningen.När TriArt Film drog igång sin distributionsverksamhet 2011, så var den digitala plattformen, triart.se, en viktig del av satsningen. Då, för fem år sedan, hade stora delar av medielandskapet inklusive filmvisningar börjat digitaliseras. Triart.se lanserade samma år en fungerande VoD-service och tillhörande artiklar som främst presenterade filmerna. 

Men idén kring plattformen var att gå ytterligare några steg, att skapa ett forum, en plats där man kunde se på bra filmer, läsa aktuella filmrelaterade artiklar, debattera filmpolitik, ja helt enkelt få verka och umgås kring film i alla dess former.

Filmtidning som format kittlade, i ett medieklimat där seriös filmjournalistik lyser mycket med sin frånvaro. Det klassiska filmmagasinet i Sverige tillhör, med några få undantag, historien. Vi kan minnas tillbaks på Chaplin, Filmhäftet med flera tidskrifter, och då känna en paradox. Trots att filmen, den rörliga bilden, har en stor och central plats i de flesta människors liv, så skrivs och debatteras det mycket lite om just film. Avsaknaden av ett forum har varit stor, i alla fall hos oss som driver TriArt Film.

Därför gör vi en seriös satsning på en ny filmtidskrift, POV – Point of view, och hoppas att den kommer att fylla ett tomrum och bli den tidning som vi själva skulle vilja ha och läsa. Vi har engagerat frilansjournalisten Jon Asp, som vi menar är en av Sveriges främsta filmskribenter, för att han på egen hand ska kunna skapa en tidning som inte finns i dag, tillsammans med alla de journalister han kommer att engagera.

Välkommen till världen POV och lycka till Jon!

Mattias Nohrborg
Eva Esseen

TriArt Film

6 okt. 2016