Fredrik Wikström Nicastro, Anna Croneman, Fredrik Heinig, Siri Hjorton Wagner och Tomas Eskilsson medverkar i POV talks #7.

Vad händer med svensk film?

I POV talks #7 diskuterar profilerade producenter och programchefer den svenska produktionens tillstånd och framtid. Samtalet finns att se från och med 14 maj.Några av de frågor som kommer att diskuteras under samtalet:

  • Vad händer med den svenska dramaproduktionen – under och efter pandemin? Hur ser filmlandskapet bortom krisen? Vilka är de stora utmaningarna nu och möjligheterna på sikt?
  • Kommer de i utlandet förlagda inspelningarna kallas hem till Sverige? Blir det några skatterabatter?
  • Står det svenska systemet rustat för dramavärldens pågående paradigmskifte?
  • Tvingar krisen produktionsbolagen att tänka om och fokusera ännu mer på innehåll direkt tillgängligt för streaming?
  • Hotas långfilmen som format och vad händer med den svenska filmen?

I samtalet medverkar – direkt i studio eller via länk – Anna Croneman (SVT Drama), Tomas Eskilsson (Film i Väst), Fredrik Heinig (B-Reel films) och Siri Hjorton Wagner ([sic]) och Fredrik Wikström Nicastro (SF Studios).

POV-talks-7-collage.png

Leder samtalet gör Jon Asp, redaktör för POV talks.

Samtalet hålls på Kulturhusets scen Under fontänen/Klarabiografen och finns att se fr o m kl 12.00 14 maj i Point of View eller i Kulturhuset/Stadsteatern Play.

Av Anna Croneman, Tomas Eskilsson, Fredrik Heinig, Siri Hjorton Wagner, Fredrik Wikström Nicastro 8 maj 2020