Vad händer med svensk film?

I POV talks #7 diskuterar profilerade producenter och programchefer den svenska produktionens tillstånd och framtid. Se samtalet nedan.Några av de frågor som diskuteras:

  • Vad händer med den svenska dramaproduktionen – under och efter pandemin?
  • Står det svenska systemet rustat för dramavärldens pågående paradigmskifte?
  • Kommer de i utlandet förlagda inspelningarna kallas hem till Sverige? Blir det några skatterabatter?
  • Tvingar krisen produktionsbolagen att tänka om och fokusera ännu mer på innehåll direkt tillgängligt för streaming?
  • Hotas långfilmen som format och vad händer med den svenska filmen?

POV-talks-7-collage.png

I samtalet medverkar – direkt i studio eller via länk – Anna Croneman (SVT Drama), Tomas Eskilsson (Film i Väst), Fredrik Heinig (B-Reel films) och Siri Hjorton Wagner ([sic] film) och Fredrik Wikström Nicastro (SF Studios).

Leder samtalet gör Jon Asp, redaktör för POV talks. 

Av Anna Croneman, Tomas Eskilsson, Fredrik Heinig, Siri Hjorton Wagner, Fredrik Wikström Nicastro, Jon Asp 14 maj 2020