Filmprofiler väljer vd – del 1

1) Vem vill du se på posten som ny vd för Svenska Filminstitutet efter Anna Serner?

2) Vilka kompetenser anser du vara de viktigaste för en vd för Filminstitutet i dag? 

3) Om du var vd för Filminstitutet, vilka saker skulle du i första hand vilja ändra på, ta bort eller tillföra?Calle Marthin:

1. Det vägrar jag att ha en bestämd åsikt om. Jag kommer utåt applådera och inåt mumla skeptiskt vem det än blir.

2. En stor andel svenska filmmakare och produktionsbolag verkar ha gett upp idén om att göra film för biograf. Det är synd, för ingenting tyder på att den svenska biopubliken har tröttnat på svenskspråkig film i sig. Däremot verkar publiken sakna intresse för en stor mängd av den film vi har producerat de senaste åren. Så jag skulle säga att en ny vd bör ha kunskap och förmågan att ge framtidshopp, ena och gjuta mod i en bransch som helt tappat självförtroendet vad gäller att nå en publik.

3. Filminstitutet gör så otroligt mycket mer än att ge stöd till framtida filmer. Jag tror man ska försöka lyfta fram alla avdelningar och alla fantastiska medarbetare på den kunnigaste arbetsplats jag någonsin arbetat på. Själva Filmhuset skulle också behöva fortsätta att utvecklas till att bli den mötesplats för filmälskare som det är tänkt. Sedan tycker jag att man se över produktionsstödssystemet inklusive konsulentsystemet. Det måste i framtiden arbeta tillsammans med branschen och för publiken. Ensamma kugghjul gör ingen bra maskin.


Lisa Langseth:

1) Pia Lundberg vore ett utmärkt val. Hon har tidigare varit chef för SFI:s utlandsavdelning och är för närvarande kulturråd i London. Pia har en gedigen erfarenhet av SFI inifrån, samt har länge varit den svenska filmens hjälpande hand ut i världen. Dessutom kan hon verkligen film, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

2) SFI behöver en vd som både förstår hur filmbranschen fungerar och brinner för filmen som uttryck. Någon med erfarenhet och filmiskt engagemang som kan ta svensk film in i framtiden. Ett extra plus är så klart om man även har goda relationer med den internationella spelplanen, vilket t ex just nämnda Pia Lundberg har.

3) Jag skulle ta bort dagens förlegade uppdelning mellan så kallad konstnärlig film och kommersiell film. De filmer som görs på SFI ska var modiga, originella och samtidigt vilja kommunicera med sin publik. SFI måste odla sin särart om man ska klara av den oerhörda konkurrens som kommer från alla håll i och med streamingtjänsterna intågande på marknaden. SFI ska göra den film som man inte hittar någon annanstans.


Gunnar Carlsson:

1) Jag skulle gärna se Thomas Eskilsson som vd. Förutom hans kunskap och erfarenhet av produktion och finansiering av film, så är han den i Sverige som har bäst kunskap om utvecklingen inom den globala film- och mediabranschen. Han är också den som skulle ha modet att genomföra det som nämns i punkt 3 här nedan.

2) Inte sedan Jörn Donner har vi haft en vd som varit förankrad i filmproduktion. Vd-posten har för det mesta varit vikt för olika former av filmpolitiskt intresserade byråkrater. Men det existerar ingen svensk filmpolitik om vi inte har en väl fungerande, publikt förankrad och kvalitetsmässigt värdig svensk filmproduktion. Därför är kunskap och förankring i svensk filmproduktion den viktigaste egenskapen för en ny vd på Filminstitutet. Det är naturligtvis extra viktigt nu när vi har en styrelse för Filminstitutet som är, med något undantag, avlövad på personer med rötter i filmproduktion.

3) Jag skulle på alla sätt som är möjligt avpolitisera produktionsstöden, bl.a. genom att outsourca själva urvalsprocessen och stödgivandet. Att bryta ut denna verksamhet och därigenom både fysiskt och byråkratiskt särskilja den från den övriga filmpolitiskt institutionella verksamhet som Filminstitutet skall genomföra enligt uppdraget från Kulturdepartementet, kommer innebära att man kan ställa kvalitativa och kvantitativa krav som måste uppfyllas för att den som erhållit uppdraget skall få behålla det. Det finns väl fungerande system i Europa för detta att ta efter. Sen skulle jag se till att stoppa den fragmentisering av de tillgängliga medlen som idag sker genom att minska antalet olika stöd. 

POV_enkät_domellöf.jpg

Maria Domelöf-Wik

1. Josette Bushell-Mingo har den perfekta kombinationen av konstnärlighet och branschkunnande, Lisa Langseth och Andrea Östlund är två andra favoriter! Jan Helin kunde vara spännande. Annars önskar jag ett inlån från danska filminstitutet – om deras vd kan tänka sig att gästa Sverige en tid och lära ut sina bästa knep.

2. Nytänkande, flexibilitet, genusmedvetenhet, god analytisk förmåga, kännedom om biografbranschens och strömningstjänsternas potential och framtida utveckling, ett brett nätverk och förmåga att ena branschen med dess många spretiga järnviljor. Förmåga att sporra en ny generation filmarbetare att skapa berättelser av hög kvalitet som samtidigt går hem hos svenskarna. En vilja att överraska och göra film som sticker ut.

3. Sänka den «höga tröskeln» som gör att många med potential att göra grym film aldrig vänder sig till Filminstitutet. Vad utmärker svenska publiksucéer? Analysera! Både bakåt i tiden och brett. Kolla vad som lockar över svenska filmtalanger till Netflix och HBO – och inleda fler film/tv-serie-samarbeten. Tillföra mer nordiskt och internationellt samarbete och analys – vad går hem i våra grannländer och varför? Slopa «mellanmjölken» – filmer som är konstnärligt halvbra och inte lockar publik. Testa att införa ett konstnärligt råd som kan coacha kommersiella filmer och ett kommersiellt råd som kan coacha konstnärliga filmer – på frivillig basis givetvis, inget tvång! Mer konstfilm! Kortfilms-festival i SVT!


Fredrik Wikström Nicastro:

1) Jag tror att Tomas Eskilsson skulle vara en väldigt bra vd, främst för hans erfarenhet och otroliga kunskap om den förändring som filmbranschen just nu befinner sig i. Hanne Palmquist tror jag också skulle vara en bra vd för SFI, men sin mångåriga erfarenhet från liknande roller, samt med hennes gedigna kunskap om produktion och innehåll. 

2) Att vara visionär och att leda ett förändringsarbete.

3) I och med de globala plattformarnas inträde och växande vilja att fullt finansiera lokal film så tror jag att SFI:s viktigaste fråga framåt är att hitta sitt existensberättigande samt att värna för att svensk film ska kännas relevant och att upplevas på bio.


Maria Eriksson-Hecht:

1) Det är en så oerhört svår fråga som också begränsar svängrummet i svaren på de övriga frågorna, så jag avstår därför från att nämna några specifika namn.

2) Jag önskar en vd med ett lika stort engagemang för filmkonsten som för filmbranschen. Någon som inte enbart är en proffschef, utan som är insatt i och brinner för just filmen. Det bör vara en person som, förutom det mest självklara att vara en god chef till sina medarbetare, kan och förstår svensk filmbransch, hur filmens tillblivelseprocess ser ut och som har ett starkt konstnärligt omdöme.

3) Jag skulle arbeta för att ordet «konstnärlig» återinförs i både regeringens målformuleringar och SFI:s bedömningskriterier. Från början hade man målet att stödja «konstnärligt värdefull svensk film» men i dag har det reducerats till en vag formulering om «svensk värdefull film».  Det är för ospecifikt och generellt, vad betyder det egentligen? Om man helt raderar ordet konst ur målbilden, hur ska då SFI kunna bidra till att utveckla filmkonsten framåt? På SFI:s egen hemsida är det, märklig nog, bara när det kommer till marknadsstödet som «konstnärlig kvalitet» över huvud taget nämns bland bedömningsgrunderna. P. O. Enquists gamla formulering från 1974-års kulturutredning är inte så tokig den heller: kulturpolitiken «ska motverka kommersialismens skadeverkningar". Den skulle gärna få skjutas till däri också, tycker jag. 

Vidare tycker jag att marknadsstödet ska avskaffas. Spekulation i publik tycks ju varken ge konstnärligt kvalitativa filmer eller dra en stor publik. De flesta filmer som fått marknadsstöd har ju inte uppnått de publikestimat som varit till grund för deras stöd. SFI:s stöd borde enbart gå till film som är innovativ, angelägen, berörande, egensinnig, hantverksskicklig och med en konstnärlig höjd. I dag går en orimligt stor del av budgeten till den mer kommersiella filmen genom marknadsstödet, PRS:n och t.o.m. genom en stor del av konsulentstödet. Sammantaget blir det alldeles för lite pengar kvar till den konstnärliga filmen. De filmer som idag får marknadsstöd kanske istället bör finansieras av streamingtjänsterna?

Jag skulle även arbeta för mer pengar till filmen. Den är i dag för underfinansierad, och för oprioriterad. Jämför man med de övriga skandinaviska länderna så ligger vi lägst i andel stödpengar i förhållande till befolkningsmängd. Jag tänker att streamingtjänsterna t.ex. borde bidra med ekonomiskt stöd till svensk film.

Av Calle Marthin, Lisa Langseth, Gunnar Carlsson, Maria Domellöf-Wik, Fredrik Wikström Nicastro, Maria Eriksson-Hecht 3 juni 2021