Ur Jonelle Twums «En mammas kropp», en av invigningsfilmerna på årets Nordisk Panorama

Ministerrådet stjälper ovärderligt nordiskt nav

«Stärk det nordiska samarbetet i stället för att avsluta det!», menar representanter för Sveriges Filmregissörer apropå Nordiska Ministerrådets beslut att dra in allt stöd till Nordisk Panorama i Malmö.Den nordiska mötesplatsen för dokumentär- och kortfilm, Nordisk Panorama, har under de senaste 32 åren varit en avgörande faktor för framgångssagan för dessa båda filmgenrer. Det är en plats där vi filmare kan mötas över gränserna och där nya idéer presenteras och sprids. Nordisk dokumentärfilm är urstark men nu vill Nordiska Ministerrådet chockartat sänka en av de verksamheter som har bidragit just till den dokumentära blomningen. Redan från 2022 drar de tillbaka allt stöd till Nordisk Panorama i Malmö.

Nordisk Panorama har varit ett självklart nordiskt nav för dokumentär- och kortfilm och det är en av anledningarna till att Sveriges Filmregissörer och Fackförbundet Scen och Film under flera år varit med och ekonomiskt stöttat festivalens årliga kortfilmspris. Ett pris som lägger grunden för mängder av intressanta talanger som senare i karriären bidrar med filmer som gemensamt skapar vår nordiska identitet. Under de dryga 30 år som gått har den nordiska dokumentärfilmen förändrats och förädlats. Något år har dansk film varit stark och idealet för de andra länderna. Ett annat hade Sverige ledartröjan, sedan Norge och så vidare. Det är så ett nordiskt samarbete ser ut. Man ser, avundas och lär sig av varandra och strävar efter att lyfta sitt område lite mer hela tiden. Detta händer inte av sig själv, det krävs forum för det och de byggs inte upp över en natt.

Men det kan snabbt raseras. Just nu planerar Nordiska ministerrådet att dra tillbaka allt stöd för den viktiga samlingspunkten Nordisk Panorama. Beslut tas av ministrar i de olika nordiska länderna i november.

Generalsekreterare Paula Lehtomäki på Ministerrådet säger själv:

«Kulturen är viktig som brobyggare över de nordiska gränserna. Att vi som bor på olika platser i Norden kan mötas och lära känna varandra i vår vardag via film, musik och konst är avgörande för att vi ska uppnå målet om att vara världens mest integrerade region.»

Det paradoxala är att just det de eftersträvar är dokumentärfilmens paradgren: att för en stund ge en inblick i och förstå en annan människa, att knyta känslomässiga band över såväl klass och kön som nationsgränser. Må det vara en dansk frisör i Q's Barbershop, en svensk klimataktivist i Greta eller norska ungdomar i Rekonstruktion Utøya.

För oss inom Sveriges Filmregissörer är det djupt beklagligt och tyder på en brist på insikt om Nordisk Panoramas betydelse för den expansiva men likväl utsatta dokumentärfilmsbranschen i Norden. Dokumentär- och kortfilmsregissörer möts och samarbeten uppstår såväl kreativt som finansiellt. Samproduktioner mellan nordiska producenter beslutas och man ser på varandras filmer. Detta är nyckeln till den situation vi befinner oss i dag då nordisk dokumentärfilm seglar över världens allra största festivaler och tar hem priser.

Just nu är dessutom en särskilt dåligt vald tidpunkt. Hela filmbranschen har lidit hårt av pandemin och dokumentärfilmarna inte minst, med vårt speciella behov att kunna filma nära under lång tid, ofta i andra länder. Vi har fått se vår filmproduktion tvärnita och kan utan överdrift tala om ett-två förlorade år. Just nu behövs en rejäl återstart och där skulle Nordisk Panorama vara den naturliga motorn.

Sveriges Filmregissörer kommer fortsätta stötta Nordisk Panorama även när Nordiska Ministerrådet väljer att svika det nordiska kultursamarbetet kring dokumentärfilm.  

Frågan som kvarstår är, när Ministerrådet kliver ur, vem kliver in?

Styrelsen för Sveriges Filmregissörerr, Fackförbundet Scen & Film

Carl Javér, ordförande
Karin Wegsjö, ordförande
Anna Eborn, vice ordförande
Maria Eriksson-Hecht, vice ordförande
Goran Kapetanovic
Alexe Landgren
Kersti Grunditz Brennan
Marcus Carlsson
Henry Selder
Stina Lütz
Christina Olofson
Elisabeth Gustafsson

Av Carl Javér, Karin Wegsjö 6 juli 2021