Ur «Earth: Muted» © Film And Tell

Från Falsterbo till Sichuan

«Sunny och jag fick resa med på den 36 timmar långa tågresan längs Gula floden. Värt en film bara det!»

Naturfilmaren Mikael Kristersson lämnar sin trygga filmboning och antar nya utmaningar på andra sidan jordklotet.Det är nu ett antal år sedan producenten Oscar Hedin besökte mig på en fika i vår trädgård i Falsterbo för att presentera sin filmidé. Han ville att vi tillsammans skulle producera en dokumentär om problematiken kring försvunna pollinerande insekter i ett fruktodlardistrikt i provinsen Sichuan i södra Kina, där bönderna har tvingats lära sig att klättra runt i fruktträden och handpollinera blomma för blomma. Detta sedan både bin och vilda pollinerare nästan helt försvunnit efter decennier av besprutning mot «skadeinsekter».

Erbjudandet var lockande, att jag som gammal analog «gräv-där-du-står»-filmare nu skulle spela in en film på andra sidan klotet! Och jag hann tänka «vad skönt att få koncentrera sig på filmfotot och slippa ansvaret för helheten».

Mikael Kristersson_inspelning_Hanyuan.jpg

Men riktigt så hade Oscar inte tänkt sig. Han hade lyckats finansiera en minimal budget för projektutveckling och som småbarnsförälder hade han själv svårt att vara borta längre perioder, «så jag tänker att du skall resa själv och jobba ihop med en tolk från Beijing, så diskuterar vi på Skype under kvällarna».

Så blev det. Jag landade en vinterdag i 16-miljonersstaden Chengdu och mötte där Sunny Yu Ma som kom med ett plan från Beijing. Sunny skulle visa sig vara mer än tolk, hon var filmutbildad i England och arbetade normalt som tv-producent. Oscar hade bett henne att göra en ordentlig research i fruktodlardistriktet Hanyuan, en naturskön dalgång mellan höga bergskedjor cirka 30 mil söder om Chengdu. Sunny hade engagerat en chaufför från trakten och han mötte upp med sin lilla minibuss vid flygplatsen.

Vårt lilla team kom sedan att samarbeta under fyra spännande vistelser på vardera tre-fyra veckor och vid olika årstider. Under dessa perioder, långt från normala turiststråk, träffade jag inga andra västerlänningar (jo, en enda, en kvinnlig belgisk stillbildsfotograf som också skulle skildra handpollineringen). Sunny var alert med mikrofonbommen och gjorde snabba sammanfattande översättningar av dagstagningarna. För mig kändes det privilegierat att – trots obefintliga kunskaper i det kinesiska språket – komma nära en bondekultur på ett sätt som är omöjligt när man reser som turist eller för den delen som ett stort filmteam.

Earth Muted10_bild Film and Tell (1).jpg

Oscars idé var att vi i filmen genom några familjer skulle skildra problematiken kring den ekologiska kris som en långt gången pesticidbekämpning och monokulturodling medfört. Sunny hade redan engagerat fruktodlaren Cao och hans familj, liksom biodlarfamiljen Che och Zhang. Och på andra resan träffade vi körsbärsodlaren Ye och hans familj, långt uppe i bergen ovanför dalen.

Mina vistelser i Kina och mötet med människorna har skapat outplånliga intryck och minnen. Det kändes viktigt att skildra familjerna med respekt, inte göra den enskilda odlaren till bov i det drama som snarast beror på övergripande systemfel världen över. Och jag bjöds verkligen in att dela familjernas vardag och helg med oförglömliga matminnen från det sichuanska köket.

Starkaste upplevelserna hade vi nog tillsammans med biodlarfamiljen Che och Zhang. Sedan många år lastar de tidigt på våren sina drygt 200 bikupor på en lastbil för att slå läger på olika platser med blommande obesprutade växter, fjärran från dalen i Hanyuan eller andra högintensiva odlingsdistrikt. Vid min tredje vistelse befann de sig på sommarläger drygt 100 mil norrut i det väldiga landet. Deras yngsta dotter Jingjing skulle tillsammans med sin farmor resa dit och besöka dem under skollovet. Sunny och jag fick resa med på den 36 timmar långa tågresan längs Gula floden. Värt en film bara det!

Che och Zhang är biodlare sedan generationer, väldigt skickliga i sin yrkesutövning verkar de också älska sitt jobb. Efter att alltid ha fått anpassa sig efter väder, årstider, eventuella sjukdomsangrepp eller jättegetingars plötsliga angrepp mot bina, har risken för att bina förgiftas av besprutade grödor alltså även tvingat dem till detta nomadliv. Och som så många andra i dagens Kina tvingas de i långa perioder låta sina barn växa upp med far- och morföräldrarna.

Earth Muted7_bild Film and Tell.jpg

Själv blev jag påtagligt berörd när vi filmade en scen där Jingjings väska skulle packas inför hemresa och skolstart. Avskedet från föräldrarna blev så känslosamt att jag efter den långa tagningen konstaterade att jag glömt sätta på mikrofonerna! Efter ett stillsamt samtal mellan Sunny och Zhang meddelade familjen att de ville ta om scenen – och den blev inte mindre känslosam för det.

Efter det fick jag dock allt en liten vänlig kommentar: «Mikrofonerna är väl på?»

Av Mikael Kristersson 16 sep. 2021